Parkieten Societeit Noord-Holland

Welkom bij de Parkietensocieteit Noord-Holland

Wij zijn een afdeling van de Parkietensociëteit, de algemene bond van houders van Parkieten- en Papegaaiachtigen. Wij zijn pas opgericht op 7 januari 2000 en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37088260.

De afdeling Noord-Holland van de Parkietensociëteit telt ruim 250 ingeschreven leden. Allen zijn zij woonachtig in de provincie Noord-Holland. Bij onze afdeling zijn ca. 50 leden aangesloten en maken zo gebruik van een uitgebreid pakket aan voordelen die het lidmaatschap van onze afdeling met zich mee brengt. Wat wij u werkelijk allemaal kunnen bieden treft u verderop op onze site . Uiteraard zouden wij het ook zeer op prijs stellen, indien u zich ook bij ons aan zal willen sluiten, ook al bezit u een enkele huiskamervogel. Voorwaarde is dan wel dat u ook woonachtig bent in de provincie Noord-Holland.

Waar kunt u ons vinden

Iedere laatste donderdag van de maand (uitgezonderd juni, juli, augustus en december) houden wij onze contactavond in het verenigingsgebouw “kleurenpracht”, te vinden aan het Zevenhuizen 50, 1852 JC Heiloo. Het gebouwtje staat schuin achter de sporthal het Vennewater. Onze avonden beginnen om 20.00 uur.

Wat is onze doelstelling

Een ieder die op enig moment vragen heeft over zijn of haar kromsnavels, zoals deze groep met vogels ook wel genoemd worden, kan bij ons terecht. Voor de aangesloten leden behartigen wij de belangen bij de bond. Bij problemen of vragen zullen wij er alles aan doen om er een antwoord op te geven, ook al is dat soms moeilijk te vinden of te geven. In ieder geval is onze insteek, dat het belang van de vogel(s) altijd voorop zal staan. Indien nodig kunnen wij u doorverwijzen.

Wat hebben wij u te bieden

Voor elk wat wils, is ons streven. Naast deze website, hebben wij een eigen blad welke minimaal twee maal, maar maximaal vier per jaar uit komt. Hierover vindt u verderop onze site uiteraard nog meer informatie . Iedere laatste donderdag van de maand, uitgezonderd de maanden juni, juli, augustus en december houden wij een verenigingsavond. Deze avonden worden gehouden in Heiloo, ook hierover vindt u meer onder het kopje waar kunt u ons vinden. Naast het belang van het uitwisselen van informatie en het onderhouden van de onderlinge contacten, zijn deze avonden vooral informatief van aard. Dat wil zeggen, dat wij iedere avond vullen met een thema, soort, of groep vogels. Veelal nodigen wij hier bijzonder deskundige mensen voor uit, die u, in een avondvullend programma, van alles kunnen vertellen over dat ene onderwerp. Vaak worden de sprekers ondersteund met vaak eigen dia’s , films of gewoon voorbeeldprodukten die men zelf mee brengt. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld Soortherkenning, hoe de dieren in het wild voorkomen en er weten te overleven, alles over huisvesting, geneeskunde (hiervoor worden gespecialiseerde dierenartsen uitgenodigd die parkieten en papegaaien als specialisme hebben), verzorging, voeding, parken, kwekers (zo worden nu eenmaal die mensen genoemd die hun vogels tot nageslacht proberen te brengen, geen fokkers of broeders dus), enz. enz.

Bij al deze avonden, staat gezelligheid voorop. Wat ons betreft maakt het niet uit of u een leek bent of onder de echte specialisten valt, bij ons is iedereen die ook maar iets met deze groep vogels heeft van harte welkom. Wij verzorgen tijdens onze avonden zelf de drankjes, zodat ook hier de kosten beperkt blijven. Meestal wordt er in de pauze nog een kleine verloting gehouden waarmee kleine en leuke prijzen te winnen zijn.

Het is inmiddels uitgegroeid tot een echte traditie, dat één avond per jaar, minimaal gevuld wordt door onze eigen leden. Dit kan gaan over een gemaakte reis, opgedane ervaringen, zijn of haar eigen vogels of gewoon een gezellige maar onderhoudende avond.

Slechts één maal en dat is de eerste avond in het jaar, is er een echte algemene ledenvergaderig. Tijdens deze noodzakelijke avond worden de bestuurlijke verantwoordelijkheden tegen het licht gehouden en krijgt men inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de vereniging.

 


 

Parkieten Sociëteit Noord Holland (laatste update 12-05-2014). Niets van deze website mag zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt.  |  parkietensocieteitnh@gmail.com