Parkieten Societeit Noord-Holland

Iedere abonnee van de bond, Parkieten Sociëteit heeft een persoonlijk kweeknummer (abonneenummer). Ringen met dit kweeknummer kunt u bestellen tot 1 april van het lopende jaar. Na dit tijdstip, dus na 1 april, worden de ringen geleverd zonder uw kweeknummer, dit zijn zogenaamde verenigingsringen. Deze verenigingsringen zijn voorzien van het betreffende jaartal en een volgnummer. Ook de verenigingsringen worden door de ringenadministratie geregistreerd.

Ringen

 

Parkieten Sociëteit Noord Holland (laatste update 12-05-2014). Niets van deze website mag zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt.  |  parkietensocieteitnh@gmail.com