Parkieten Societeit Noord-Holland

Welkom leden en belangstellenden,

Het doet ons goed dat u onze site heeft gevonden.
Wij doen ons best om een ieder zo veel mogelijk van dienst te zijn. Ook proberen wij om de informatie op onze site zo volledig mogelijk en actueel te houden. Mocht u echter nog ideëen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag van u.

Waar houden wij onze maandelijkse verenigingsavond?

Iedere laatste donderdag van de maand (uitgezonderd juni, juli, augustus en december) houden wij onze contactavond in het verenigingsgebouw , te vinden aan het Zevenhuizen 50, 1852 JC Heiloo. Gelegen schuin achter de sporthal het Vennewater. Onze avonden beginnen om 20.00 uur.

 

 

 Wij zijn ook op Facebook te vinden. Klik hier voor meer informatie en actuele berichten.

 

Parkieten Sociëteit Noord Holland (laatste update 12-05-2014). Niets van deze website mag zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt.  |  parkietensocieteitnh@gmail.com