Parkieten Societeit Noord-Holland

Bestuurs Samenstelling

 

Voorzitter:
Rob N. de Graaf, Tulpenstraat 5, 1764 HN Breezand,
tel. 0223-
522332, rdegraaf@rudnhn.nl

Secretaris:
Willem Aardenburg, Dobbestraat 18, 1964 HX Heemskerk,
tel. 025-1232110,
w.aardenburg@ziggo.nl

2e Penningmeester:
Willem Aardenburg, Dobbestraat 18, 1964 HX Heemskerk,
tel. 025-1232110,
w.aardenburg@ziggo.nl

Ledenadministratie:

Commissaris (activiteiten en evenementen):
Het bestuur heeft er momenteel voor gekozen
om tijdelijk zonder commisaris actief te zijn.

Eindredactie en fotografie:
Rob de Graaf 

Website beheerder:
Viërieke de Graaf

Parkieten Sociëteit Noord Holland (laatste update 12-05-2014). Niets van deze website mag zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt.  |  parkietensocieteitnh@gmail.com